Paseo e iluminación en carretera

Ejecución del segundo tramos de Paseo en tramo Zona Norte de Carretera A-7277 e Instalación de Alumbrado público.